Asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Talman keskustan pohjoispuolella, noin 8 km etäisyydellä Nikkilästä luoteeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentamisen perinnekylä-periaatteiden mukaisesti. Kaava mahdollistaa vanhojen hirsitalojen siirtämisen alueelle tai uusien perinnetalojen rakentamisen. Alueelle tutkitaan myös työnteon ja asumisen uudenlaista joustavaa yhdistämistä. Alueelle on tarkoitus asemakaavoittaa noin 20-30 kpl omakotitontteja, jotka ovat suuruudeltaan noin 1500-2000 m2. Tonttien lukumäärä ja koko tarkentuvat asemakaavaprosessin aikana.

Puu-Talma

Kaava toimii yhdessä Talmankaaren kaava-alueen kanssa aloitusalueina Talman asemaseudun kehittämiselle. Talman juna-aseman ympäristön rakentaminen kytkeytyy voimakkaasti KeNi-ratahankkeeseen tukien osaltaan kannattavan henkilöliikenteen avaamista radalla.

Osana kaavatyötä tarkastellaan myös kunnan omistamaan maa-alueeseen ja Laaksotiehen rajautuvien kiinteistöjen omakotirakenteen täydentämismahdollisuuksia Talman osayleiskaavaratkaisun mukaisesti. Lisäksi kaava-alue kattaa Laaksotien ja Kylänpääntien alueet siten, että asemakaava-alueelta saadaan toteutettua turvallinen katuyhteys Talman koululle ja päiväkodille.


Kaava-alueen rajaus ortokuvassa ja opaskartalla. Avaa isompi karttakuvaa klikkaamalla.

Lue lisää Sipoo.fi -nettisivuilta:


Havainnekuva Puu-Talman perinnekylästä.