Tontti-info

Puu-Talma on uusi omaleimainen asuinalue Talman kehittyvän taajaman kyljessä. Alueelle on vireillä asemakaava TM1 Puu-Talma, jonka tarkoituksena on mahdollistaa alueen rakentaminen perinnekylä-periaatteiden mukaan. Hanke on Sipoon kunnan ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön yhteistyöhanke.

 

Alueelle on tulossa noin 20 omakotitalotonttia, joiden pinta-ala vaihtelee noin 1000 – 2000 maa-m2 välillä. Tontit myydään ainoastaan perinnerakentamishankkeita varten.

Perinnerakentamishankkeella tarkoitetaan vanhojen hirsirakenteisten asuin- ja sivurakennusten siirtämistä alueelle tai uusien puurakenteisten rakennusten rakentamista perinteisin menetelmin ja esikuvin.

Tontit tulevat arviolta myyntiin syksyllä 2023, kun alueen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Sipoon kunnanvalutuusto hvyäksyi kaavan 5.6.2023. Tontit myydään hakemusten perusteella kiinteään hintaan 80 €/maa-m2. Hankkeiden arvioinnissa tutkitaan hankkeen toteutettavuus, hankkeen soveltuminen alueelle, hankkeen kulttuurihistoriallinen painoarvo ja hankkeen lisäarvo alueelle muodostuvalle yhteisölle.

Tonttien haku

Hakemuksen voi jättää täysi-ikäinen henkilö, yhdistys tai yritys. Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

  • hakijan/hakijoiden tiedot
  • kuvaus siitä miten pitkällä hanke on: ideatasolla vai toteutettavissa?
  • kuvaus tontille siirrettävästä tai rakennettavasta uudesta rakennuksesta / rakennuksista (mm. nykyinen sijainti, kunto, omistussuhteet, käytön tilanne, rakennus purku-uhan alla)
    valokuva/piirustus siirrettävästä rakennuksesta/ rakennuksista tai rakennettavan uuden rakennuksen esikuvasta ja rakennustyypistä.
  • mahdolliset rakennuksen historiatiedot (mm. rakennusvuosi, rakennuksen kulttuurihistorialliset ja arkkitehtoniset arvot)
  • onko siirrettävä rakennus hakijan omistuksessa tai mistä rakennus aiotaan hankkia
  • suunnitelma siitä, miten siirto on toteutettavissa
  • alustava hankkeen kustannusarvio ja alustava arvio aikataulusta vaiheineen.

Tonteista veloitetaan lohkomiskustannukset 1 090 euroa per tontti.

Rakennuksen tulee olla valmis viiden vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoituksesta.

LINKIT 12.4.2022 JÄRJESTETYN INFOTILAISUUDEN ESITYKSIIN 

Tallenne linkitetään tälle sivulle myöhemmin.

Ohjelma

Puu-Talman asemakaava, Jenny Hölttä

Puu-Talman asemakaava, Aura Pajamo / MUUAN Oy

Tonttien varaus ja myynti

Pintaraapaisu perinnerakentemiseen, Jari Vesanen

Lue lisää Sipoo.fi -nettisivuilta:


Havainnekuva Puu-Talman perinnekylästä.