Asuminen siirretyssä pohjalaistalossa : talo kertoo asumisesta asukkaiden kertomuksissa

Auni Tuovisen 2022 valmistunut Maisterin tutkielma käsittelee asumista siirretyssä pohjalaistalossa. Abstraktia aihetta lähestytään tutkimalla siirrettyä pohjalaistaloa asuinpaikkana asukkaiden kertomusten kautta. Keskustelulliset haastattelut tehtiin vierailuilla kolmessa siirretyssä talossa syksyllä 2021. Tutkielman tavoitteena on asumisen kuvailun lisäksi lisätä tietoa ja ymmärrystä pohjalaistalon ja sen asukkaiden nykytilanteesta sekä talon siirtämisen mahdollisuuksista. Asukkaiden kertomuksissa siirretty pohjalaistalo on odotukset ylittävä koti.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83484?